Wykaz nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego bez numeru, obręb G-18, działka nr 200/28, przeznaczonej w części do wydzierżawienia na okres do 5 lat w drodze bezprzetargowej

Publikacja od 03.02.2023 r. do 24.02.2023 r.


Metryka strony i historia zmian