Wykaz obejmujący lokal użytkowy – garaż położony w Łodzi przy ul. Wielkopolskiej 60, przeznaczony do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste

Publikacja od 10.03.2023 r. do 31.03.2023 r.


Metryka strony i historia zmian