Wykazy nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do: wydzierżawienia na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej, wydzierżawienia na okres 20 lat w drodze bezprzetargowej, udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej na okres do 3 lat

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 13 marca 2023 r. do dnia 3 kwietnia 2023 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy:

 • ul. Projektowanej bez numeru (część działki nr 311/24 w obrębie G-4) o powierzchni 240m2,
 • ul. Henryka Wieniawskiego bez numeru (działka nr 79/1, działka nr 79/31 w obrębie G-1) o łącznej powierzchni 121m2,
 • ul. Rzgowskiej bez numeru (działka nr 672 w obrębie G-28) o powierzchni 142m2,
 • ul. Tatrzańskiej 101A (część działki nr 1/195 w obrębie G-6) o  powierzchni 26m2,
 • ul. Armii Krajowej 53 (część działki nr 198/92 w obrębie P-25) o powierzchni 2643 m2,
 • ul. Stanisława Przybyszewskiego 22 (część działki nr 58/1 w obrębie G-4) o łącznej powierzchni 138,40 m2,
 • ul. Cieszyńskiej 18/20, ul. Stefana Rogozińskiego 17,21,23 (część działki nr 8/21 w obrębie G-10) o powierzchni 25 m2, oraz ul. Stefana Rogozińskiego 7/9 (część działki nr 30/22 w obrębie G-10) o powierzchni 23 m2,
 • ul. Ignacego Paderewskiego 1-7 (część działki nr 1/10 w obrębie G-11) o powierzchni 46 m2,
 • ul. Łęczyckiej bez numeru (część działki nr 7/27 w obrębie G-5) o łącznej powierzchni 36 m2,
 • ul. Będzińskiej bez numeru (część działki nr 51/51 w obrębie G-11) o łącznej powierzchni 34 m2,
 • ul. Ikara 14A (część działki nr 186 w obrębie P-37) o powierzchni 700 m2,

przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej,

 • ul. Wileńskiej 53/55 (działka nr 20/5 w obrębie P-27) o powierzchni 9275 m2,

przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 20 lat, w drodze bezprzetargowej,

 • ul. Wazów 16C (część działki nr 606/3 w obrębie G-42) o powierzchni 7,59 m2,
 • al. 1 Maja 96/98 ( część działki nr 24 w obrębie P-17) o powierzchni 30,83 m2,

przeznaczonych do udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej na okres do 3 lat.


Metryka strony i historia zmian