Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, położonej w Łodzi przy ul. Sokołowskiej bez numeru (obręb B-57, działka nr 51/2)

Publikacja od 15.03.2023 r. do 5.04.2023 r.


Metryka strony i historia zmian