Wykaz obejmujący zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Łodzi przy ul. Dumnej 9, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

Publikacja od 20.03.2023 r. do 10.04.2023 r.


Metryka strony i historia zmian