Wyniki naboru wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie oraz prac konserwatorskich i prac restauratorskich na nieruchomościach położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki naboru wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie oraz prac konserwatorskich i prac restauratorskich na nieruchomościach położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Szczegóły ogłoszenia (informacja o wynikach naboru wniosków znajduje się na końcu ogłoszenia).


Metryka strony i historia zmian