Wykaz obejmujący samodzielny lokal użytkowy – garaż położony w Łodzi przy ul. ks. abp. Jana Pawła Woronicza 5DA, 5E, 5F, 5G, 5H, 5I, przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste

Publikacja od 22.03.2023 r. do 12.04.2023 r.


Metryka strony i historia zmian