Prośba o oszacowanie ceny usługi polegającej na przeprowadzeniu działań szkoleniowo – instruktażowych oraz kulturalno - edukacyjnych (w formie działań animacyjnych, edukacyjnych i integracyjnych) wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych tj. Placówki opiekuńczo - wychowawczej przy ul. Mielczarskiego nr 15 i mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością ruchową przy ul. Mielczarskiego nr 22


Metryka strony i historia zmian