Wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego dotyczącego wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w ramach współpracy z UNICEF pn. „Wsparcie funkcjonowania świetlic środowiskowych obejmujących pomocą dzieci uchodźców z Ukrainy”

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego dotyczącego wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w ramach współpracy z UNICEF pn. „Wsparcie funkcjonowania świetlic środowiskowych obejmujących pomocą dzieci uchodźców z Ukrainy”.

Szczegóły ogłoszenia (informacja o wynikach konkursu znajduje się na końcu ogłoszenia).


Metryka strony i historia zmian