Wykaz nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do: wydzierżawienia na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej, wydzierżawienia na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej, udostępnienia na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 24 marca  2023 r. do 14 kwietnia  2023 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszony będzie wykaz nieruchomości położonych w Łodzi przy:

 • ul. Żuczej 1, działka nr 68, o  powierzchni 551,50 m²,   w obrębie  B-12, KW LDIM/00005756/3 (Miasto Łódź udział ½ /osoba fizyczna udział ½ ) 
 • ul. Nery bez numeru, część działki nr 47/6, o  powierzchni  1248 m²,  w obrębie W-39, 
  KW LD1M/00155178/3
 • ul. Powstańców Wielkopolskich 20a, części działki nr 71/1 o  powierzchni 70 m², w obrębie B-45,KW LD1M/00131124/6
 • ul. Marcina Kasprzaka 69, części działki nr 70/124 o powierzchni 63m², w obrębie B-45,
   KW LD1M/00131826/7

przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej,

 • ul. ks. abp Jana Pawła Woronicza 1/3, część działki nr 231/11, o powierzchni 470,00 m²,
  w obrębie B-44, KW LD1M/00145068/6
 • ul. Zgierskiej 139, część działki nr 4/3, o powierzchni 40,00 m², w obrębie B-26,
  KW LD1M/00096966/2
 • ul. Targowej bez numeru, część działki nr 45/1, o powierzchni 40,00 m² ,w obrębie W-25, KW LD1M/00128949/1
 • ul. Papierniczej - droga wewnętrzna, część działki nr 28/4, o powierzchni 40,00 m²,  w obrębie W-31,  KW LD1M/00041618/8
 • al. Piłsudskiego 100, część działki nr 23/10, o powierzchni 40,00 m², w obrębie W-23,
  KW LD1M/00133345/5
 • ul. Kosynierów Gdyńskich 5, część działki nr 546/1, o powierzchni 40,00 m², w obrębie
  G-27, KW LD1M/00281696/2

przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej.

 • ul. Romanowskiej bez numeru, część działki nr 47/9,  w obrębie  B-55, o  powierzchni
  60 m², KW LD1M/00368256/0
 • ul. Podrzecznej 12, część działki nr 349/14, o powierzchni 20,68 m², w obrębie B-47
  KW LD1M/00116704/5,
 • ul. Podrzecznej 14, część działki nr 349/26, o powierzchni 10,83 m², w obrębie B-47,
  KW LD1M/00314129/8
 • Park Staromiejski, część działki nr 350/44 o powierzchni 0,67 m², w obrębie B-47,
  KW LD1M/00314129/8
 • ul. Brzoskwiniowej bez numer i ul. Agrestowej  bez numeru część działki nr 36/17 o  powierzchni  0,41 m²,  część działki nr 36/18 o  powierzchni  0,52 m²,   w obrębie  B-7,
  KW LD1M/00001733/8 Łączna powierzchnia udostępnienia 0,93 m²
 • ul. Źródłowej 19, część działki nr 178, o  powierzchni 14,65 m², w obrębie B-48,  KW LD1M/00121624/8
 • ul. Północnej bez numeru, część działki nr 179/11, o  powierzchni  33,10 m² , w  obrębie B-48 , KW LD1M/00303530/2
 • ul. Północnej 36, część działki nr 183/3, o powierzchni 17,30 m², w obrębie B-48, KW  LD1M/00130880/6
 • ul. Zuli Pacanowskiej bez numeru, część działki nr 412/22,  o  powierzchni 25,20 m²,  w obrębie  B-47,  KW LD1M/00015600/8
 • Park Staromiejski, część działki nr 412/20, o  powierzchni   24,40 m²,   w obrębie  B-47,   KW LD1M/00366285/8
 • Park Staromiejski, część działki nr 412/35,    o  powierzchni  11,90 m², w obrębie  B-47,  KW LD1M/00366287/2.  

przeznaczonych do udostępnienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej.

 

 

 

 

 

 


Metryka strony i historia zmian