Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – Spółdzielni Mieszkaniowej „Piaski”, położonej w Łodzi przy ul. Rajdowej bez numeru i ul. Lokajskiego bez numeru (działki o numerach: 51/22, 51/14, 51/9, 51/27, 51/32, 51/21, 51/33, 52/134, obręb P-26)

Publikacja od 29.03.2023 r. do 19.04.2023 r.


Metryka strony i historia zmian