Wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego - Spółdzielni Mieszkaniowej „Piaski”, położonej w Łodzi przy ul. Sprinterów bez numeru (działka nr 70/36, obręb P-26)

Publikacja od 29.03.2023 r. do 19.04.2023 r.


Metryka strony i historia zmian