Wykaz nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, położonej w Łodzi przy ul. Chocianowickiej bez numeru (dz. nr 136/7, obręb G-36)

Publikacja od 29.03.2023 r. do 19.04.2023 r.


Metryka strony i historia zmian