Wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, położonych w Łodzi przy ul. Pomorskiej bez numeru (działki o numerach: 252/3 i 288/3, obręb S-1)

Publikacja od 29.03.2023 r. do 19.04.2023 r.


Metryka strony i historia zmian