Informacja dotycząca unieważnienia otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych „Prowadzenie działań animacyjnych w Miejscu Aktywności Lokalnej przy ul. Wólczańskiej 168 w Łodzi”

Prezydent Miasta Łodzi informuje o unieważnieniu otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych „Prowadzenie działań animacyjnych w Miejscu Aktywności Lokalnej przy ul. Wólczańskiej 168 w Łodzi”.

Szczegóły konkursu (informacja dotycząca unieważnienia konkursu znajduje się pod treścią ogłoszenia).


Metryka strony i historia zmian