Wyniki naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie miasta Łodzi do Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie miasta Łodzi do Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Szczegóły ogłoszenia (informacja o wynikach naboru znajduje się na końcu ogłoszenia).


Metryka strony i historia zmian