Wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Antenowej, Maratońskiej, Inowrocławskiej, Wyższej, Świętego Wojciecha, Henryka Wieniawskiego, Antoniego Odyńca, Rolniczej, Ogniskowej, Kosmonautów oraz przy rzece Bałutce (działka nr 5/1 w obrębie P-6), przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej; przy ulicach: Bednarskiej, Piotrkowskiej, Rzgowskiej, przeznaczonych do udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej na okres do 3 lat; przy ulicy Nowe Sady, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 15 lat w drodze bezprzetargowej

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 19 maja 2023 r. do dnia 9 czerwca 2023 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy:

 • ul. Antenowej bez numeru (działka nr 796/2 w obrębie G-26) o powierzchni 407m2,
 • ul. Antenowej bez numeru (działka nr 796/1 w obrębie G-26) o powierzchni 231 m2,
 • ul. Maratońskiej bez numeru (działka nr 369/296 w obrębie P-24) o powierzchni 2 928 m2,
 • ul. Maratońskiej bez numeru (działka nr 369/297 w obrębie P-24) o powierzchni 252 m2,
 • ul. Inowrocławskiej 19 (działka nr 6/5 w obrębie P-6) o powierzchni 9754 m2,
 • przy rzece Bałutce (działka nr 5/1 w obrębie P-6) o powierzchni 4475 m2,
 • ul. Wyższej 25/27 (części działki nr 37/51 w obrębie G-17) o powierzchni 46 m2,
 • ul. Świętego Wojciecha bez numeru (działka nr 501/37 w obrębie G-29) o powierzchni 509 m2,
 • ul. Henryka Wieniawskiego bez numeru (działka nr 98/57 w obrębie G-1) o powierzchni 31 m2,
 • ul. Henryka Wieniawskiego bez numeru (działka nr 98/59 w obrębie G-1) o powierzchni 33 m2,
 • ul. Henryka Wieniawskiego bez numeru (działka nr 98/61 w obrębie G-1) o powierzchni 22 m2,
 • ul. Henryka Wieniawskiego bez numeru (działka nr 22/29 w obrębie G-1) o powierzchni 63 m2,
 • ul. Antoniego Odyńca 51/61 (części działki nr 73/10 w obrębie G-16), ul. Antoniego Odyńca bez numeru (części działki nr 73/11, 73/12, 73/13, 73/14, 73/42, 73/15 i 73/16 w obrębie G-16) o łącznej powierzchni 2350 m2,
 • ul. Rolniczej bez numeru (działka nr 477/4 w obrębie G-28) o powierzchni 244 m2,
 • ul. Ogniskowej bez numeru (działka nr 480/8 w obrębie G-28) o powierzchni 88 m2,
 • ul. Kosmonautów 2-16 (część działki nr 49/34 w obrębie G-11) o powierzchni 1 m2,

przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej.

 • ul. Bednarskiej bez numeru (część działki nr 240/1 w obrębie G-3) o powierzchni 1,31 m2,
 • ul. Piotrkowskiej 274 (część działki nr 27/1 w obrębie G-3) o powierzchni 0,25 m2,
 • ul. Piotrkowskiej 278 (część działki nr 259/4 w obrębie G-3) o powierzchni 2 m2,
 • ul. Rzgowskiej bez numeru (część działki nr 671 w obrębie G-28) o powierzchni 3,20 m2,

przeznaczonych do udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej na okres do 3 lat.

 • ul. Nowe Sady bez numeru (działka nr 24/87 w obrębie P-36) o powierzchni 1880 m2,

przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 15 lat, w drodze bezprzetargowej.


Metryka strony i historia zmian