Wykaz nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Mieszczańskiej bez numeru, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego posiadacza – Spółdzielni Mieszkaniowej „Chojny”

Publikacja od 22.05.2023 r. do 12.06.2023 r.


Metryka strony i historia zmian