Informacja dotycząca unieważnienia otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w zakresie realizacji programu osłonowego pn. „Hostel koedukacyjny dla osób bezdomnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzin”

Prezydent Miasta Łodzi informuje o unieważnieniu otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w zakresie realizacji programu osłonowego pn. „Hostel koedukacyjny dla osób bezdomnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzin”.

Szczegóły konkursu (informacja dotycząca unieważnienia konkursu znajduje się pod ogłoszeniem).


Metryka strony i historia zmian