Wykaz nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej bez numeru, przeznaczonych do sprzedaży z bonifikatą w drodze bezprzetargowej, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej

Publikacja od 26.05.2023 r. do 16.06.2023 r.


Metryka strony i historia zmian