Wykaz nieruchomości położonych w Łodzi przy: ul. Króla Stefana Batorego 15, ul. Nowy Świat 20 i bez numeru oraz ul. Wałowej bez numeru, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Publikacja od 26.05.2023 r. do 16.06.2023 r.


Metryka strony i historia zmian