Wykaz nieruchomości położonych w Łodzi przy: ul. Wielkopolskiej 64a; ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 i al. Marszałka Józefa Piłsudskiego bez numeru, ul. Henryka Sienkiewicza 89; ul. Józefa 8/10; ul. Mahatmy Gandhiego 14; ul. Sucharskiego; ul. Tatrzańskiej 14/16; ul. Tomasza Judyma 5; al. Hetmańskiej bez numeru; ul. Rojnej bez numeru, ul. Parcelacyjnej bez numeru, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej oraz położonych w Łodzi przy: ul. Północnej 7; ul. Chmurnej 24; ul. Spadkowej 11; ul. dr. Seweryna Sterlinga bez numeru/ul. Północnej bez numeru; ul. Źródłowej 31, ul. Dwernickiego 1/3 i ul. Pomorskiej bez numeru; ul. Milionowej 91, ul. Częstochowskiej 38-52; ul. Pomorskiej 115B, przeznaczonych do udostępnienia na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 29 maja 2023 r. do  19 czerwca 2023 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszony będzie wykaz nieruchomości położonych w Łodzi przy:

 • ul. Wielkopolskiej 64a, obręb B-44, części działki nr 75/33, KW LD1M/00026342/1, o powierzchni 41,6 m²,
 • ul. Henryka Sienkiewicza 85/87, obręb S-6, część działki nr 402/116, KW LD1M/00001117/4 i al. Marszałka Józefa Piłsudskiego bez numeru, ul. Henryka Sienkiewicza 89, obręb S-6, część działki nr 402/133, KW LD1M/00001590/3, o łącznej powierzchni 50 m²,
 • ul. Józefa 8/10, obręb W-22, części działki nr 5/17, KW LD1M/00130058/5, o łącznej powierzchni 54 m²,
 • ul. Mahatmy Gandhiego 14, obręb B-45, działki nr 102/25, 102/31, 102/28, 102/32, 102/33 i 102/24, KW LD1M/00284358/2, LD1M/00359841/2, LD1M/00252558/1, LD1M/00259457/2 i LD1M/00302580/0, o łącznej powierzchni 1728 m²,
 • ul. Sucharskiego 3, obręb B - 50, działki nr 124/4, 124/5, 124/6 i 124/7, KW LD1M/00013073/0, LD1M/00012578/3 i LD1M/00012068/5 o łącznej powierzchni 3016 m²,
 • ul. Tatrzańskiej 14/16, obręb W-28, części działek nr 120/3 i 120/4, KW nr LD1M/00035684/6 o łącznej powierzchni 61 m²,
 • ul. Tomasza Judyma 5,obręb B-42, części działki nr 44/56, KW LD1M/00353459/5, o powierzchni 48 m²,
 • al. Hetmańskiej bez numeru, obręb W-35, część działki nr 53/57, KW LD1M/00146418/2, o powierzchni 1855 m²,
 • ul. Rojnej bez numeru, ul. Parcelacyjnej bez numeru, obręb B-42, części działki nr 34/17, KW LD1M/00109581/4, o łącznej powierzchni 337,06 m²,

przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej

 • ul. Północnej 7, obręb S-1, część działki nr 81/1, KW LD1M/00007344/6, o powierzchni 19,63 m²,
 • ul. Chmurnej 24, obręb W-13, część działki nr 442/7, KW LD1M/00050699/5, o powierzchni 0,17 m²,
 • ul. Spadkowej 11, obręb B-37, część działki nr 52/14, KW LD1M/00120804/7 o powierzchni 32 m²,
 • ul. dr. Seweryna Sterlinga bez numeru/Północnej bez numeru, obręb S-2, część działki nr 2/9 KW LD1M/00122185/5 o powierzchni 63,21 m²,
 • ul. Źródłowej 31, ul. Dwernickiego 1/3 i ul. Pomorskiej bez numeru, obręb S-2, części działek nr 65/12, 65/11 i 96/69, KW nr LD1M/00259548/7, LD1M/00369204/8 i LD1M/00118517/1, o łącznej powierzchni 29,44 m²,
 • ul. Milionowej 91, ul. Częstochowskiej 38-52, obręb W-28, części działek nr 248/41 i 248/39, KW nr LD1M/00093284/6 i LD1M/00123174/2, o łącznej powierzchni 42,03 m²,
 • ul. Pomorskiej 115B, obręb S-2, część działki nr 129/35, KW LD1M/00053341/2, o powierzchni 2,6 m²,

przeznaczonych do udostępnienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej.


Metryka strony i historia zmian