Wykaz części nieruchomości położonej w Łodzi przy al. Książąt Polskich bez numeru (obręb W-35, część działki nr 4/57), przeznaczonej do udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej na okres do 3 lat

Publikacja od 29.05.2023 r. do 19.06.2023 r.


Metryka strony i historia zmian