Wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w zakresie: „Prowadzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży”

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w zakresie: „Prowadzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży”.

Szczegóły ogłoszenia (informacja o wynikach konkursu znajduje się na końcu ogłoszenia).


Metryka strony i historia zmian