Wykaz nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej bez numeru (obręb B-35, działka nr 79/84, obręb B-35 działka nr 79/86), ul. Aleksandrowska bez numeru i ul. Kaczeńcowa bez numeru (obręb B-35 działka nr 79/87, obręb B-41 działki nr 28/23 i 28/27), przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej

Publikacja od 31.05.2023 r. do 21.06.2023 r.


Metryka strony i historia zmian