Zestawienie udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się, na podstawie art. 6a Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (Dz. U. 2021.0.2095)


Metryka strony i historia zmian