Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Łodzi przy ul. Pabianickiej bez numeru (obręb G-11, część działki nr 9/11), przeznaczonej w części do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej

Publikacja od 1.06.2023 r. do 22.06.2023 r.


Metryka strony i historia zmian