Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie zadania wyłonionego w ramach konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2023 r.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 1257/2023
Prezydenta Miasta Łodzi


Metryka strony i historia zmian