Wykaz nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicach Rajdowej bez numeru i Lokajskiego bez numeru, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – Spółdzielni Mieszkaniowej „Piaski”

Publikacja od 05.06.2023 r. do 26.06.2023 r.


Metryka strony i historia zmian