Wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 - "Łódź Sportowa – organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych"

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 - "Łódź Sportowa – organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych".

Szczegóły ogłoszenia (informacja o wynikach konkursu znajduje się na końcu ogłoszenia).


Metryka strony i historia zmian