Wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Janusza Kusocińskiego bez numeru (część działki nr 186/2 w obrębie P-25), Suwalskiej 19/21, Zygmunta Lorentza bez numeru (część działki nr 227/38, 227/43 w obrębie P-7), Rajdowej 13, Arabskiej bez numeru (działka nr 473/2, obręb G-8), przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej oraz przy ulicach: płk. Jana Kilińskiego 208-212, Srebrzyńskiej 46 i Jarzynowej 26/28, Władysława Umińskiego 2A, 4A, 6A, 8A i 10 i Śląskiej 76/78, Niższej bez numeru (część działki nr 62/25 w obrębie G-16), Antoniego Odyńca bez numeru (część działki nr 73/9 w obrębie G-16), przeznaczonych do udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej na okres do 3 lat

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 7 czerwca 2023 r. do dnia  28 czerwca 2023 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy:

  • ul. Janusza Kusocińskiego bez numeru ( część działki nr 186/2 w obrębie P-25 ) o powierzchni 680 m2,
  • ul. Suwalskiej 19/21 ( działka nr 172/1 w obrębie G-3 ) o powierzchni 1074m2,
  • ul. Zygmunta Lorentza bez numeru ( część działki nr 227/38, 227/43 w obrębie P-7 ) o łącznej powierzchni 80 m2,
  • ul. Rajdowej 13 ( część działki nr 66 w obrębie P-26 ) o powierzchni 4128 m2,
  • ul. Arabskiej bez numeru ( działka nr 473/2 w obrębie G-8) o powierzchni 28 m2

przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej.

  • ul. płk. Jana Kilińskiego 208-212 w obrębie G-5 ( część działki nr 30/5 ) o powierzchni 12,60 m2,

  (część działki nr 30/6) o powierzchni 12,40 m2,

  • ul. Srebrzyńskiej 46 (część działki nr 3/10 w obrębie P-16) o powierzchni 3,85 m2 oraz ul. Jarzynowej 26/28 (część działki nr 315/11 w obrębie P-6) o powierzchni 2,25 m2,
  • ul. Władysława Umińskiego 2A, 4A, 6A, 8A i 10, ul. Śląskiej 76/78 (część działki nr 329/141w obrębie G-17) o powierzchni 10,81 m2,
  • ul. Niższej bez numeru (część działki nr 62/25 w obrębie G-16) o powierzchni 31,51 m2,
  • ul. Antoniego Odyńca bez numeru (część działki nr 73/9 w obrębie G-16) o powierzchni 7,33 m2,

przeznaczonych do udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej na okres do 3 lat.


Metryka strony i historia zmian