Wykaz części nieruchomości, położonej w Łodzi przy al. Włókniarzy bez numeru (obręb B-6, część działek o numerach 235/4 i 236/7), przeznaczonej do udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej na okres do 3 lat

Publikacja od 7.06.2023 r. do 28.06.2023 r.


Metryka strony i historia zmian