Aukcja na sprzedaż przysługującego Miastu Łódź spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego, znajdujących się w budynkach położonych w Łodzi przy: ul. Walerego Wróblewskiego 130C oraz ul. Bratysławskiej 6


Metryka strony i historia zmian