Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi, dotycząca postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Jesiotrowej, oznaczonej w ewidencji gruntów, w obrębie G-49 jako działki nr 62/1, 81/15, 81/17, w celu założenia i przeprowadzenia gazociągu średniego ciśnienia


Metryka strony i historia zmian