Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 czerwca 2022 r., nr DM-DM-XVII.6853.22.2022, dotycząca postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Łodzi przy ul. Beniowskiego, oznaczonej jako działki nr 944/31 i 944/35 w obrębie G-26


Metryka strony i historia zmian