Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 czerwca 2022 r., nr DM-DM-XVII.6853.23.2022, dotycząca postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Łodzi przy ul. Szczecińskiej, oznaczonej jako działka nr 34/4 w obrębie B-36


Metryka strony i historia zmian