Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Informacja dotycząca obsługi klienta w zakresie spraw prowadzonych przez Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji

Wykaz telefonów do komórek Biura Egzekucji Administracyjnej i Windykacji 90-133 Łódź ul. Wierzbowa 49 planowanych do bezpośredniej obsługi mieszkańców:

Umówić się można po wcześniejszym kontakcie z osobami prowadzącymi daną sprawę:

I. Prowadzenie postępowań egzekucyjnych w administracji

1. Kierownik Oddziału ds. Egzekucji Należności Pieniężnych (42) 638-45-94

  1. Egzekucja Należności Pieniężnych Dzielnica Bałuty: (42) 272-62-08, (42) 638-45-99, (42) 638-45-57
  2. Egzekucja Należności Pieniężnych Dzielnica Polesie: (42) 638-45-50, (42) 272-62-11, (42) 272-62-04
  3. Egzekucja Należności Pieniężnych Dzielnica Widzew: (42) 638-45-56, (42) 272-62-24, (42) 638-45-58
  4. Egzekucja Należności Pieniężnych Dzielnica Śródmieście: (42) 272-62-05, (42) 272-62-07
  5. Egzekucja Należności Pieniężnych Dzielnica Górna: (42) 272-62-12, (42) 272-62-28

2. Samodzielne Stanowisko ds. Orzecznictwa i Egzekucji Obowiązków o Charakterze Niepieniężnym (42) 638-45-98, (42) 638-46-63

II. Prowadzenie windykacji obowiązków orzeczonych sądownie: 

 (42) 272-63-38, (42) 272-62-23, (42) 272-62-29

III. Przyjmowanie korespondencji 

1. Oddział Ekonomiczny - Kancelaria (42) 272-62-14

IV. Udzielanie informacji

1. Sekretariat Biura (42) 638-45-49, e-mail biuro.egzekucja@uml.lodz.pl


Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (23.04.2020 15:28)

Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (23.04.2020 15:38)

Informację opracował(a): Dorota Golau (23.04.2020)

Źródło: Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji

Ilość odwiedzin: 2147