Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 07.08.2020 13:25 do 13.10.2020 14:30.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja dotycząca obsługi klienta w zakresie spraw prowadzonych przez Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego w Łodzi informuje, że zgodnie z przepisami nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 964 ze zm.), która weszła w życie dnia 25 lipca 2020 r. oraz zarządzenia Nr 4422/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Łodzi w czasie uroczystości ślubnych, oprócz obsługi, w sali ślubów może znajdować się jednocześnie:

  • w siedzibie przy ul. Pabianickiej 2 - 36 osób,
  • w siedzibie przy al. Piłsudskiego 100 - 26 osób.

Do tej liczby NIE WLICZA SIĘ:

  • dzieci do 13 roku życia,
  • osoby towarzyszące gościom z orzeczeniem o niepełnosprawności lub niemogącym poruszać się samodzielnie.

Obecni zobowiązani są do zakrywania ust i nosa.r

 

Wnioski do Archiwum USC o odpisy aktów stanu cywilnego mogą być składane: 

  • korespondencyjnie za pośrednictwem poczty,
  • osobiście w budynku przy Al. Piłsudskiego 100 bez konieczności umawiania wizyty,
  • poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do urzędu Al. Piłsudskiego 100.

 

W USC przy Al. Piłsudskiego 100  po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie  realizowane są  sprawy dotyczące rejestracji bieżącej:

  • kontakt w sprawie małżeństw: 42 638 50 97
  • kontakt w sprawie sporządzenia aktów urodzeń i uznania ojcostwa:  42 638 50 95
  • kontakt w sprawie transkrypcji aktów zagranicznych, sprostowań i uzupełnień w aktach stanu cywilnego,  złożenia oświadczenia o powrocie do nazwiska po rozwodzie, zmiany imienia i nazwiska 42 638 54 18

Konieczność umówienia wizyty nie dotyczy sporządzania aktów zgonu!r

 

UWAGA! r

Do budynku Urzędu będą mogły wejść wyłącznie osoby umówione na wizytę zachowujące środki ostrożności wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Ze względu na podpisywanie dokumentów urzędowych, zaleca się posiadanie rękawiczek i własnego długopisu. r

Urząd Stanu Cywilnego w Łodzi w siedzibie przy ul. Pabianickiej 2 jest wyłączony z bezpośredniej obsługi interesantów.r

Opisy spraw prowadzonych przez Urząd Stanu Cywilnego