Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 05.06.2020 10:41 do 09.06.2020 09:31.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja dotycząca obsługi klienta w zakresie spraw związanych z ewidencją ludności oraz spraw wyborczych

Szanowni Państwo,r

Uprzejmie informujemy, że od dnia 8 czerwca 2020 r. Mieszkańcy będą mogli załatwić sprawy dotyczące zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu poza granice kraju, nadania numeru PESEL, pobrania zaświadczenia z rejestru mieszkańców, bez konieczności umawiania wizyt.r

Powyższe sprawy można załatwić w następujących lokalizacjach Urzędu:

 • ul. Zachodnia 47, II piętro, okienko 1, 2
 • ul. Krzemieniecka 2b, parter, okienka D, F
 • al. Piłsudskiego 100, parter, stanowiska 8-10

W godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8.00–16.00, we wtorki 9.00–17.00.r

W sprawach dotyczących wpisania do rejestru wyborców na własny wniosek, wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, udostępnienia rejestru wyborców oraz udostępnienia spisu wyborców dokumenty można składać bez konieczności umawiania wizyt, w następujących lokalizacjach urzędu:

 • ul. Zachodnia 47, parter okienko 1, II piętro, pokój 204, 205 (obsługa dla Bałut i Śródmieścia)
 • al. Politechniki 32, parter pokój 003
 • ul. Krzemieniecka 2b, parter, okienka D, F
 • al. Piłsudskiego 100, parter, stanowiska 8-10

W godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8.00–16.00,  wtorki 9.00–17.00.r

Wnioski o dopisanie do spisu wyborców należy składać do pojemników umieszczonych w następujących lokalizacjach Urzędu:

 • ul. Zachodnia 47
 • al. Politechniki 32
 • ul. Krzemieniecka 2b
 • al. Piłsudskiego 100

W godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8.00–16.00, we wtorki 9.00–17.00.