Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Informacja dotycząca zmiany przepisów dotyczących opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, w tym zasady składania wniosków o udzielenie bonifikaty

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 t.j.), nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, w tym zasady składania wniosków o udzielenie bonifikaty, które należy złożyć w terminie do dnia 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona. Ponadto w przypadku zmiany użytkownika wieczystego w wyniku przeniesienia prawa użytkowania wieczystego, opłatę roczną pobiera się od osoby będącej użytkownikiem wieczystym nieruchomości w dniu 1 stycznia roku, za który obowiązuje opłata.


Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (12.12.2017 10:40)

Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (12.12.2017 10:55)

Informację opracował: Liliana Fastudzin (08.12.2017)

Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Dysponowania Mieniem

Ilość odwiedzin: 1189