Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Informacja o udzieleniu dotacji celowych z budżetu Miasta Łodzi dla wspólnot mieszkaniowych na przedsięwzięcia inwestycyjne obejmujące wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych oraz roztopowych, służących ochronie zasobów wodnych dla miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi informuje o udzieleniu dotacji celowych z budżetu Miasta Łodzi dla wspólnot mieszkaniowych na przedsięwzięcia inwestycyjne obejmujące wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych oraz roztopowych, służących ochronie zasobów wodnych dla miasta Łodzi.

Szczegóły ogłoszenia (informacja o wysokości przyznanych dotacji znajduje się na końcu ogłoszenia).


Metryka strony i historia zmian