Informacja o wykazie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 67, przeznaczonej do udostępnienia pod lokalizacje infrastruktury przesyłowej na okres do 3 lat oraz o wykazach nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Alojzego Felińskiego 6/10, ul. Alojzego Felińskiego 2 i 4, ul. Poli Gojawiczyńskiej 21, ul. Ignacego Paderewskiego 47, ul. Konspiracyjnego Wojska Polskiego 26 i 28, ul. Zofii Nałkowskiej 2, ul. Michała Ossowskiego bez numeru, ul. Jana Pietrusińskiego 52, al. Włókniarzy bez numeru, Klaudiusza Łazowskiego 53, ul. Mylnej 15, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej

Prezydent Miasta Łodzi
informuje, że w dniach od 3 sierpnia 2022 r. do 24 sierpnia 2022 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy:

 • ul. Stanisława Przybyszewskiego 67 (części działki nr 155/1 w obrębie G-4) o powierzchni 21 m²,

przeznaczona do udostępnienia pod lokalizacje infrastruktury przesyłowej na okres do 3 lat

 • ul. Alojzego Felińskiego 6/10 (części działki nr 179/8 w obrębie G-17) o powierzchni 20 m²,
 • ul. Alojzego Felińskiego 2 i 4 (części działki nr 180/26 w obrębie G-17) o powierzchni 25 m²,
 • ul. Poli Gojawiczyńskiej 21 (część działki nr 158/60 - w obrębie G-17) o powierzchni 21,5 m²,
 • ul. Ignacego Paderewskiego 47 (część działki nr 161/169 - w obrębie G-13) o powierzchni 25 m²,
 • ul. Konspiracyjnego Wojska Polskiego 26 i 28 (część działki nr 201/105 i 257/25 w obrębie G-17) o łącznej powierzchni 54 m²,
 • ul. Zofii Nałkowskiej 2 (część działki nr 157/13 - w obrębie G-17) o powierzchni 6 764 m²,
 •  ul. Michała Ossowskiego bez numeru (część działki nr 225/9- w obrębie P-7) o powierzchni 217 m²,
 •  ul. Jana Pietrusińskiego 52 (część działki nr 311/38 - w obrębie P-7) o powierzchni 150 m²,
 •  al. Włókniarzy bez numeru (część działki nr 15/68 - w obrębie P-17) o powierzchni 477 m²,
 •  ul. Klaudiusza Łazowskiego 53 (część działki nr 288/5 - w obrębie G-26) o powierzchni 12 m²,
 •  ul. Mylna 15 (część działki nr 275/1 - w obrębie G-25) o powierzchni 793 m²

przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej.


Metryka strony i historia zmian