Informacja o wykazie nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Wernyhory, ul. Górskiej, ul. bez nazwy, ul. Rokicińskiej, ul. Traktorowej, ul. Żubardzkiej, Grunwaldzkiej, ul. Kalinowej, ul. Stefana Czarnieckiego, ul. Jaracza, ul. Czapli, ul. Inflanckiej przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej, oraz ul. Rokicińskiej, al. Śmigłego-Rydza, ul. Augustów, pl. Komuny Paryskiej, ul. Pojezierskiej przeznaczonych do udostępnienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 25 lipca 2022 r. do 16 sierpnia 2022 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszony będzie wykaz nieruchomości położonych w Łodzi przy:

 • ul. Wernyhory bez numeru, działki nr 696/12, 696/13 w obrębie W-40 – o łącznej powierzchni 347 m²,
 • ul. Górskiej bez numeru, części działek nr 210/22, 211/26 w obrębie W-12 – o łącznej powierzchni 114 m²,
 • ul. bez nazwy, część działki nr 153/2 w obrębie W-6 – o łącznej powierzchni 1137 m²,
 • ul. Rokicińskiej bez numeru, część działki nr 149/20 w obrębie W-21 – o powierzchni 214,96 m²,
 • ul. Traktorowej bez numeru, część działki nr 84/40 w obrębie B-34 – o powierzchni
  1788 m²,
 • ul. Żubardzkiej 2, część działki nr 124/10 w obrębie B-44 – o powierzchni 400 m²,
 • ul. Grunwaldzkiej 41, działka nr 103/2 w obrębie B-27 – o powierzchni 170 m²,
 • ul. Kalinowej 1/3, 5, 7, 9, 11/13, 15, 21, 15-25, 23/25 i Kalinowej bez numeru oraz Osinowej 22, 28 i Osinowej bez numeru, części działek nr 51/18, 47/25, 47/35, 47/33, 47/32, 47/23, 47/7, 47/31, 47/47, 47/57, 47/59, 51/39, 51/36, 51/40, 51/93, 51/91, 47/28, 47/37, 51/89, w obrębie B-27 – o łącznej powierzchni 15098,55 m²,
 • ul. Stefana Czarnieckiego 8, działki nr 528/4, 528/14 w obrębie B-49 –
  o łącznej powierzchni 713 m²,
 • ul. Traktorowej 180 i 182, działki nr 20/39, 20/41, 20/43 w obrębie B-34 –
  o łącznej  powierzchni 2047 m²,
 • ul. Jaracza 34, część działki nr 455/1 w obrębie S-1 – o powierzchni 500 m²,
 • ul. Czapli bez numeru, działki nr 219/6, 219/7, 219/4 w obrębie B-11 – o powierzchni
  348 m²,
 • ul. Grunwaldzkiej 41e, działka nr 95/12 i część działki nr 95/10 w obrębie B-27– o łącznej powierzchni 107 m²,
 • ul. Inflanckiej 92, działka nr 539/2 w obrębie B-23 – o powierzchni 302 m²,

przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej,

 • ul. Rokicińskiej 144a, części działek nr 76/24, 6/4 w obrębie W-34 – o łącznej powierzchni 157,50 m²,
 • al. Śmigłego-Rydza bez numeru i ul. Zbiorczej 1-5, części działek nr 1/32, 1/34, 126/14 w obrębie W-26 – o łącznej powierzchni 157,30 m²,
 • ul. Augustów bez numeru, części działek nr 4/13, 4/20 w obrębie W-33 – o łącznej powierzchni 13,30 m²,
 • pl. Komuny Paryskiej 5, udział 508/1000 w części działki nr 235/20 w obrębie S-6 – o powierzchni 10,01 m²,
 • ul. Pojezierskiej 10, część działki nr 200/10 w obrębie B-28 – o powierzchni 115 m²,

przeznaczonych do udostępnienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej.


Metryka strony i historia zmian