Informacja z wykonania w 2022 roku Uchwały Nr XL/1225/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 roku w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu miasta Łodzi na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania

Prezydent Miasta Łodzi podaje do publicznej wiadomości informację z wykonania w 2022 roku Uchwały Nr XL/1225/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 roku w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu miasta Łodzi na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania.

Treść ogłoszenia (informacja o wykonaniu uchwały znajduje się na końcu ogłoszenia).


Metryka strony i historia zmian