Informacja z wykonania w 2022 roku Uchwały Nr XLI/1271/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu miasta Łodzi na zadania służące ochronie przyrody polegające na urządzaniu terenów zieleni, dla obszaru rewitalizacji objętego Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi podaje do publicznej wiadomości informację z wykonania w 2022 roku Uchwały Nr XLI/1271/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu miasta Łodzi na zadania służące ochronie przyrody polegające na urządzaniu terenów zieleni, dla obszaru rewitalizacji objętego Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Łodzi.

Treść ogłoszenia (informacja o wykonaniu uchwały znajduje się na końcu ogłoszenia).


Metryka strony i historia zmian