Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi”

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza przeprowadzenie konsultacji z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi”.

Szczegóły ogłoszenia >>> 


Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (25.05.2018 12:48)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (04.06.2018 11:01)

Ilość odwiedzin: 107