Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 26.04.2019 12:19 do 26.04.2019 12:29.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Konsultacje społeczne dotyczące zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla miasta Łodzi

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących
zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla miasta Łodzi

Celem konsultacji jest zebranie opinii dotyczących zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla miasta Łodzi oraz propozycji zmian obowiązujących na terenie miasta Łodzi regulacji w tym zakresie, uwzględniających aktualne potrzeby mieszkańców miasta Łodzi i konieczność zapewnienia ładu przestrzennego.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w okresie od dnia 13 maja 2019 r. do dnia 27 maja 2019 r., do godz. 16:00 w formie:

 1. otwartego spotkania w dniu 16 maja 2019 r. w godz. 17:00-20:00 w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi, podczas którego możliwe będzie  składanie opinii i propozycji do protokołu;
 2. zbierania opinii i propozycji na piśmie, w tym drogą elektroniczną, na formularzu konsultacji społecznych, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, który po wypełnieniu można przekazać:
  • do Kancelarii Biura Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 113, II piętro, w godzinach pracy urzędu;
  • drogą elektroniczną na adres: kodeks.reklamowy@uml.lodz.pl,
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Łodzi, Departament Architektury i Rozwoju, Biuro Architekta Miasta, ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź,
  • lub wypełniając formularz konsultacji społecznych pod wskazanym linkiem https://forms.gle/66SM8DENJNVXrCgm7

 Formularz konsultacyjny będzie dostępny do pobrania:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym bip.uml.lodz.pl;
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem www.uml.lodz.pl
 • w Kancelarii Biura Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 113, II piętro;
 • podczas otwartego spotkania w dniu 16 maja 2019 r.

W okresie od rozpoczęcia do zakończenia konsultacji czynne jest forum dyskusyjne pod adresem internetowym http://forum.samorzad.lodz.pl.

Pliki do pobrania:


Informację wprowadził(a): Adrian Beer (26.04.2019 12:14)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (27.06.2019 13:43)

Informację opracował(a): Joanna Marchwicka (26.04.2019)

Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Biuro Architekta Miasta

Ilość odwiedzin: 899