Konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Łodzi, dotyczące projektów uchwał Rady Miejskiej w Łodzi o nadaniu statutów jednostkom pomocniczym miasta Łodzi – osiedlom

Treść ogłoszenia


Metryka strony i historia zmian