Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Nabór wniosków na udzielenie w 2021 r. dotacji celowych z budżetu miasta Łodzi na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie źródła ogrzewania z nieekologicznego na ekologiczne, w celu ograniczania niskiej emisji, realizowane na terenie miasta Łodzi

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 6203/VIII/21
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 5 stycznia 2021 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza w terminie 15 stycznia – 31 marca 2021 r. nabór wniosków na udzielenie w 2021 r. dotacji celowych z budżetu miasta Łodzi na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie źródła ogrzewania z nieekologicznego na ekologiczne, w celu ograniczania niskiej emisji, realizowane na terenie miasta Łodzi, dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi

Rodzaj zadania, wysokość środków publicznych na jego realizację oraz termin jego realizacji:

Celem naboru jest przyznanie w 2021 r. dotacji celowych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na:

 1. podłączeniu do sieci ciepłowniczej wraz z możliwością podłączenia ciepłej wody użytkowej;
 2. podłączeniu do sieci gazowej i instalacji indywidualnego źródła ogrzewania;
 3. instalacji indywidualnego źródła ogrzewania elektrycznego.

Termin zakończenia i rozliczenia przedsięwzięcia nie później niż do dnia 15 listopada 2021 r., a w szczególnych przypadkach do 30 listopada 2021 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku budżetowym 2021 – 3 000 000 zł.

Formularz wniosku na udzielenie dotacji będzie do pobrania od dnia 15 stycznia 2021 r. w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Łodzi:

 1. Łódź, ul. Piotrkowska 110 (Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, wejście od al. Schillera),
 2. Łódź, ul. Piotrkowska 153,
 3. Łódź, ul. Zachodnia 47,
 4. Łódź, Al. Politechniki 32,
 5. Łódź, ul. Krzemieniecka 2B,
 6. Łódź, al. Piłsudskiego 100;

a także

Wypełniony formularz wniosku na udzielenie dotacji należy składać w terminie 15 stycznia – 31 marca 2021 r.:

 • drogą elektroniczną (skan lub wersję edytowalną) na adres: dotacja.smog@uml.lodz.pl,
 • osobiście, po sprawdzeniu poprawności jego wypełnienia przez pracownika Zespołu ds. Realizacji Programów Ochrony Środowiska w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi (al. Piłsudskiego 100 pok. 74 – IV piętro) za potwierdzeniem,
 • alternatywnie poprzez wrzucenie do specjalnie na ten cel przygotowanej urny w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Łodzi (Łódź, al. Piłsudskiego 100).

Wnioskodawca zostanie zawiadomiony w sprawie udzielenia dofinansowania oraz o terminie i miejscu podpisania umowy.
Dofinansowanie nie może być przeznaczone na refundację kosztów poniesionych przed datą zawarcia umowy.

Dodatkowych informacji udziela punkt informacyjno-konsultacyjny w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100 wyłącznie drogą:

 1. telefoniczną pod numerami: 42 638-46-92, 42 638-47-48, 42 638-47-12, 42 638-47-19 i 42 638-47-16;
 2. elektroniczną pod adresem: dotacja.smog@uml.lodz.pl.

Uchwała nr IV/121/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu miasta Łodzi na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, trybu postępowania w sprawie ich udzielania i sposobu rozliczania


Metryka strony i historia zmian