Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ogłoszenie o egzaminie dla osób zamierzających wykonywać transport drogowy taksówką osobową na obszarze miasta Łodzi

Ogłoszenie

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej informuje, że w dniu 25.04.2018 r. w turach o godzinach: 9.00, 10.30, 12.00, 13.30 i 15.00 w sali 114 w budynku Urzędu Miasta Łodzi przy al. Politechniki 32 w Łodzi odbędzie się egzamin osób zamierzających wykonywać transport drogowy taksówką osobową na obszarze miasta Łodzi.

Na egzamin należy stawić się z:

  1. dokumentem tożsamości;
  2. oryginałem dowodu uiszczenia opłaty za egzamin;
  3. oryginałem zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką.

Opłatę za egzamin uiszcza się przed przystąpieniem do egzaminu, w wysokości 280 , na konto bankowe Wydziału Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi nr 13 1560 0013 2026 0000 0026 0025, tytuł: „Opłata za egzamin TAXI”.


Informację wprowadził(a): Adrian Beer (03.04.2018 15:56)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (03.04.2018 15:56)

Informację opracował: Patrycja Kozłowska

Źródło: Departament Spraw Społecznych, Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej

Ilość odwiedzin: 166